Vad offrade man till Tor?

Vad offrade man till Tor?

Vad offrade man till Tor?

Vart nionde år har man niodagarsblot, en gemensam fest där folk från hela sveariket deltar. Då offrar man nio stycken av varje varelse av manligt kön, även människor, och kropparna hängs upp i en lund nära templet. Ingen får utebli från dessa blot och alla sänder gåvor till helgedomen, såväl kungarna som folket.

Vad gör man när man Blotar?

Blotgillet är en festmåltid där blotdeltagarna äter och dricker gott och även delar med sig av mat och dryck till gudar och rådare. Under påskhelgen 2000 hölls det första blotet i Gamla Uppsala på mycket länge av dåvarande Sveriges asatrosamfund (sedermera Samfundet Forn Sed Sverige).

Vem grundade asatron?

Den förkristna nordiska asatron var alltså aldrig någon enhetlig religion i modern bemärkelse utan var snarare en etnisk religion eller naturreligion, som saknade grundare och fastställda lärosatser.

Vad var Tor bra på?

Tor har tre mäktiga hjälpmedel som han använder i kampen för ordning och mot kaos och jättar: Mjölner, hammaren som träffar vad han än kastar den mot, Megingjord, styrkebältet som ger honom dubbel kraft och ett par järnhandskar. Tor är son till Oden och Fjorgyn, eller Jord, och är gift med Siv.

Vad gjorde människorna när de Blotade?

De vanligaste riterna kallades ”blot”, och gick ut på att offra till gudarna. Att blota betyder ”att stärka”, och detta var människornas försök att skänk kraft åt sina gudar. Man blotade också för att få tur i handel eller lycka i kärlek eller strid.

Hur skapades jorden enligt asatron?

Oden, Vile och Ve lyfte Ymers kropp till Ginnungagaps mitt där de skapade världen av honom. Jorden byggdes av hans kött, bergen av hans benknotor. Blodet blev floder och hav. Tänder och käkar blev klippblock och stenar.

Relaterade inlägg: