Hur vanligt är dolda fel?

Hur vanligt är dolda fel?

Hur vanligt är dolda fel?

Bostadens ålder har betydelse. Husets ålder spelar in när det ska avgöras hur felet kommer klassas. Ju äldre bostaden är, desto fler fel kan finnas och det är något som köparen bör ha i åtanke vid köptillfället. I nyare boenden ska man som köpare normalt inte förvänta sig fel som är dolda.

Vad är skillnaden mellan konkret och abstrakt fel?

Ett konkret fel föreligger om fastigheten avviker från en mellan parterna avtalad standard. Om avtalet inte innehåller några uppgifter om fastighetens standard men avviker från vad köparen haft anledning att räkna med vid köpet föreligger ett abstrakt fel.

Hur ofta används dolda fel försäkring?

Som säljare har du ansvar för dolda fel i tio år från köparens tillträde. Du bör därför upplysa köparen om de fel och brister som du vet att fastigheten har, men som är svåra eller omöjliga för en köpare eller besiktningsman att upptäcka.

Vad menas med Varudeklarerad?

Med Varudeklarerat skyddas säljaren vid många av de krav som en köpare kan ställa mot säljaren rörande dolda fel och köparen ges ett skydd för flertalet fel som enligt lag är köparens ansvar.

Vad kostar en Doldafel försäkring?

Besiktningsbolagen erbjuder kombinationstjänster där både besiktning och teckning av dolda fel-försäkring ingår, detta kostar vanligtvis mellan 20 000 och 30 000 kronor för ett hus, men priserna varierar. Kostnaden för försäkringen är avdragsgill i deklarationen för bostadsförsäljningen.

Relaterade inlägg: