Vilka två former av astma finns det?

Vilka två former av astma finns det?

Vilka två former av astma finns det?

Astma drabbar människor i alla åldrar och kan grupperas på olika sätt men det gemensamma är en inflammation i luftvägarna. Den vanligaste indelningen är allergisk och icke allergisk astma. Rök, starka dofter, fysisk ansträngning och kall luft kan utlösa besvären hos alla typer av astma.

Finns det olika astma?

Astma delas ofta in i två typer; allergisk och icke-allergisk astma. Allergisk astma beror på överkänslighet för något eller några ämnen. Icke-allergisk astma kan utlösas av till exempel kall luft, ansträngning eller luftvägsinfektioner.

Vad är skillnaden mellan endogen och exogen astma?

Termen endogen astma (intrinsic asthma) lanserades av Rackeman (1940) för att särskilja sjukdomsformen från exogen astma (extrinsic asthma), där en allergisk bakgrund kan påvisas i patientens astma. Endogen astma bryter ut i allmänhet i högre ålder och är aggressi- vare till sitt förlopp än exogen astma.

Vad är skillnaden mellan allergisk och icke-allergisk astma?

Medan den allergiska astman sätts igång av allergier som oftast är ärftliga, är det irriterande ämnen, så kallade triggerfaktorer, i omgivningen som utlöser icke-allergisk astma. Även allergiska astmatiker kan dock få astmaanfall av till exempel passiv rökning eller starka dofter.

Hur många har astma i Sverige?

Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är två stora folksjukdomar som bedöms kunna påverkas av hälso- och sjukvår- den – dels genom medicinska insatser, dels genom tidig upptäckt och behandling. I Sverige har omkring 800 000 personer astma och 4 000 personer KOL.

Relaterade inlägg: