Vad är en Reflektionsrapport?

Vad är en Reflektionsrapport?

Vad är en Reflektionsrapport?

Nivå 2: Beskrivande reflektion utifrån personliga åsikter som förklarar bakomliggande orsaker till agerandet. I en reflektion på den andra nivån skriver du om dina egna åsikter om varför du tänker eller gör som du gör och du ska dessutom försöka förklara orsakerna bakom hur du tänker eller hur du agerar.

Vad är skillnaden mellan reflektion och reflexion?

Vilken stavning är korrekt, reflektion eller reflexion? Svar: Valet mellan reflektion och reflexion är fritt. Historiskt har det i första hand varit besläktat med reflex och reflexiv, och förr var reflexion den rekommenderade formen i ordböckerna.

Vad betyder reflektion?

Vad betyder egentligen ordet reflektion (reflexion)? Synonymer till ordet är: spegla, återspegla, tänka igenom, överväga, fundera, ägna en tanke åt. Reflexion betyder inom fysiken att ändra riktning på ljus och ljudvågor. En spegel reflekterar ljuset och kastar det tillbaka.

Vad är reflektion för oss?

De flesta av oss vet, innerst inne, att reflektion är något som är bra för oss. Det skapar processer som ger oss nya tankar, nya idéer och mental påfyllnad. Vi utvecklas och blir mer medvetna om vad vi gör och varför.

Vad betyder reflektion inom fysiken?

Synonymer till ordet är: spegla, återspegla, tänka igenom, överväga, fundera, ägna en tanke åt. Reflexion betyder inom fysiken att ändra riktning på ljus och ljudvågor. En spegel reflekterar ljuset och kastar det tillbaka. Det innebär med andra ord att reflektion handlar om att rikta tillbaka ljuset på dig själv.

Relaterade inlägg: