Vad är social status?

Vad är social status?

Vad är social status?

Social status bland människor kan vara avhängig av position i arbetsmarknaden, yrke, egendom, inkomst, utbildning, levnadsförhållande och tillgången till materiella och kulturella ting. En individs status/färdigheter är inte permanent utan kan variera både över tid och plats.

Hur får man högre social status?

Genom att vara vän med någon som har hög status, kan man själv få högre status. – Är man i stället i botten på hierarkin riskerar man att ha eller inga vänner. Forskningen gör en åtskillnad mellan två olika typer av popularitet, berättar Robert Thornberg.

Vad är status idag?

Enligt de Botton lever vi idag i ett relativt jämlikt och meritokratiskt samhälle, där den som vill bli framgångsrik och lycklig har goda möjligheter att uppnå det målet genom hårt arbete. Kort sagt: Du blir lycklig och uppnår hög status om du har förtjänat det.

Vad innebär det att ha hög status?

Med hög socioekonomisk status menas att du tjänar mycket pengar, i regel är högutbildad, har ett högstatusjobb, har ordnade hemförhållanden samt håller dig frisk.

Har låg status?

– Vad man kan se både i studier som har gjorts i Sverige och internationellt är att yrken med lägre status brukar kännetecknas av låg lön, att de kräver ingen eller kort utbildning, och att det finns få karriärmöjligheter. Ofta har de varit könsdominerade, antingen mans- eller kvinnodominerade.

Relaterade inlägg: