Vad är rätt avseende en dokumenterad Förkontroll?

Vad är rätt avseende en dokumenterad Förkontroll?

Vad är rätt avseende en dokumenterad Förkontroll?

Vid avvikelser ska dessa kommuniceras till beställaren via GVKs dokument för förkontroll. Sedan kommer man överens om vem som ska ta ansvar för att rätta till avvikelserna eller om någon avvikelse kan accepteras och undantas från åtgärd.

Vad är Gvk?

GVK (Golvbranschens VåtrumsKontroll) är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i Svenska våtutrymmen.

Hur kan man se att arbetet är rätt utfört?

Du har bevisbördan om arbetet inte anses fackmannamässigt utfört. Skulle det vara så att en tvist uppstår gällande om arbetet är fackmannamässigt utfört eller ej, så är det du som beställare som har bevisbördan.

När började man med Våtrumsintyg?

Ersätter september 2016 utgåva 1. I denna utgåva av Säkra Våtrum har vi arbetat med att harmoniera branschreglerna med lagkrav och normförändringar som införts sedan föregående utgåva. Bara auktoriserade GVK-företag som utför tätskiktsarbeten i våtrum har rätt att utfärda våtrumsintyg och kvalitetsdokument enligt GVK.

Vad är skillnaden på GVK och BKR?

GVK ger ut branschreglerna för tätskikt i våtrum – Säkra Våtrum, samt auktoriserar våtrumsentreprenörer genom att utbilda montörer. Byggkeramikrådet, BKR, samlar entreprenörer och leverantörer inom det byggkeramiska området och ger sedan 1988 ut branschregler för våtrum.

Vad menas med fackmässigt utfört arbete?

Begreppet fackmässigt innebär att om du utför arbetet själv måste följa de branschregler som finns. Om du inte följer dessa anvisningar anses inte dina åtgärder som fackmässiga.

Vad innebär det att något är fackmässigt utfört?

Fackmässighet är det handlande som kan krävas av en normalt skicklig, kunnig och seriöst arbetande fackman inom den profession som är i fråga. Bedömningen av om utförandet är fackmässigt ska ske vid avlämnandet av entreprenaden.

Varför Våtrumsintyg?

Våtrumsintyget visar att installationen är fackmässigt utförd och följer gällande branschregler. Det är en ren värdehandling som du ska spara. Vid en eventuell bostadsaffär har du värdesäkrat badrummet och visar köparen att installationen lever upp till branschens regler.

Måste det finnas Våtrumsintyg?

Ett intyg som därmed påvisar vilket material som använts och hur arbetet har genomförts. Man kan därmed säga att det är ett intyg på att denna badrumsrenovering har skett enligt de byggregler som gäller. Byggföretag har däremot inget krav på sig att ge detta intyg men som kund bör man alltid efterfråga det.

Relaterade inlägg: