Vad står stora M för i fysik?

Vad står stora M för i fysik?

Vad står stora M för i fysik?

meter (m), kilogram (kg), celsiusgrad (oC) och sekund (s).

Vad står Lilla M för?

Molmassa är relaterad till storheten atommassenhet [u]: Detta har en rad olika tillämpningar inom kemin.

Vad är en skalär ekvation?

Skalär (av franska scalaire, av senlatin scaláris, 'som hör till stege eller trappa', av scalae, 'trappor'), används ofta inom matematik och fysik om storheter som kan beskrivas med hjälp av ett enda tal, till skillnad från vektorer av högre dimension än ett.

Vad står m för i kemi?

Storleken av ett kemiskt system kan anges på flera sätt. De viktigaste är massan m (med SI- enheten kg) och substansmängden n (med SI-enheten mol) av de ämnen som ingår i systemet.

Är energi en vektor?

Arbete är den mängd energi som omsätts när en förflyttning sker under in- verkan av en kraft. Detta är inte en vektor!

Relaterade inlägg: