Vad är Tridem lastbil?

Vad är Tridem lastbil?

Vad är Tridem lastbil?

I de fall en lastbil byggs med tre axlar, och avståndet mellan första och tredje axeln understiger fem meter räknas detta inte som boggi, utan som en "trippelaxel". Om drift förekommer på mer än en av axlarna, kallas konstruktionerna ofta tandem respektive tridem.

Hur många hjul har en bil?

En bil är ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar.

Hur ofta bör du dränera bromssystemet vintertid?

På tunga bussar och lastbilar är det en fjäder som bromsar. Hur ofta ska du dränera dina lufttankar på sommaren, respektive på vintern? (Frågan förutsätter att dina lufttankar är dräneringsbara)? Sommartid en gång i veckan och vintertid en gång om dagen.

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på denna vägsträcka?

Tillåtet axeltryck
Ej drivande axelDrivande axel
BK110 ton11,5 ton
BK210 ton10 ton
BK38 ton8 ton
BK410 ton11,5 ton

Hur mycket virke på en lastbil?

En timmerbil med tre travar (paket) har med sig 55-60 m3t. Volymen varierar efter ovan nämnda faktorer. Man får framföra 60 ton på våra större vägar. Eftersom bilen med utrustning väger 18-19 ton innebär det att man kan lasta c.a 40 ton virke för att inte överstiga totalvikten 60 ton.

Vad är Lufttorkens huvudsakliga uppgift?

Avlastningen sker i botten på lufttorken och syftet är att vattnet som samlats i botten på lufttorken ska följa med ut. Om inte detta sker kommer vattnet istället att komma ut i bromssystemet vilket kan förorsaka skada på bromssystemet. Vintertid bildas is proppar som kan orsaka bromsbortfall.

Relaterade inlägg: