Hur stor björk kan man flytta?

Hur stor björk kan man flytta?

Hur stor björk kan man flytta?

lika stor som rötterna kräver. Rötterna ska ej vikas, men kan kapas försiktigt om de absolut inte får plats annars.

Hur stora rötter har ett äppelträd?

Man räknar med att ett träd har lika mycket rötter under marken som grenar ovan jord. Diametern på diket ska helst vara lika stor som kronans storlek. När man gräver diket kapar man rötterna, vilket i sin tur stimulerar trädet att bilda nya rötter innanför diket, så att rotsystemet blir mer samlat.

Hur stor plats tar ett äppelträd?

Trädet behöver en tillräckligt stor grop Gropens bredd skall vara ungefär 4 gånger bredden på rotklumpen och 2 gånger så djup som rotklumpen. Vet man att jorden på planteringsstället är av bra kvalitet och inte för kompakt, kan man klara sig med en mindre grop. Både lerjord och sandjord förbättras med kompostjord.

Hur hög kan vara en björk?

Har sitt namn av att de unga skotten är klädda med små hartsvårtor. ▶ Kan bli uppåt 300 år gammal och vanligen runt 25 m hög. I skogsbruket avverkas björk vid 60-80 års ålder.

Hur ser en liten björk ut?

De har olika växtsätt men alla har relativt små blad och ser gracila ut. De flesta björkar har oval sågtandade blad men även andra blad former förekommer. Många björkar har en vit och svart fläckig stam men alla arter uppvisar inte detta drag utan har grå eller nästan helvita stammar.

Relaterade inlägg: