Vad hette Galileo Galileis föräldrar?

Vad hette Galileo Galileis föräldrar?

Vad hette Galileo Galileis föräldrar?

Galileo Galilei föddes i Pisa i Italien den 15 februari 1564 som son till musikern Vincenzo Galilei (44) och Giulia Ammannati (26).

Vad studerade Galileo?

Efter studier i sin födelsestad Pisa 1581–85 var Galileo Galilei en tid privatlärare i Florens och författade skrifter om astronomi och mekanik. Som lärare vid universitetet i Pisa 1589–92 lärde han känna Copernicus teori om planetsystemets byggnad. År 1592 blev han professor i matematik i Padua.

Vem uppfann Termoskopet?

Galilei studerade fart och hastighet, gravitation och fritt fall, relativitetsprincipen, tröghet, kaströrelser samt arbetade inom tillämpad vetenskap och teknik, beskrev egenskaperna hos pendlar och "hydrostatiska balanser", uppfann termoskopet och olika militära kompasser samt använde teleskopet för vetenskapliga ...

Vad betyder Galileo?

Italienskt namn som betyder "från Galileen".

Vem observerade månar runt Jupiter 7 januari 1610?

Callisto är den åttonde av Jupiters kända månar och den näst största, endast något mindre än Merkurius men bara en tredjedel av dess massa. Den upptäcktes av Galileo Galilei och Simon Marius den 7 januari 1610 och är den yttersta av de galileiska månarna.

Vilka instrument använde Galileo Galilei?

1609 fick Galilei höra talas om en holländare som hade upptäckt kikaren. Utan att ha sett denna kikare funderade Galilei ut hur den var konstruerad och byggde själv en starkare. Med hjälp av den upptäckte han månens kratrar, solfläckarna och Jupiters månar.

Vem observerar månar runt Jupiter 7 januari 1610?

Flest månar I januari 1610 såg Galileo de fyra största – Io, Europa, Ganymeder och Callisto – när han använde ett enkelt teleskop som han byggt själv. Du kan se dem med en bra kikare (till exempel 7x50, eller 10x50). Titta efter den raka linjen med små stjärnor som kan ses längs Jupiters ekvator.

Hur mätte man temperaturen innan termometern uppfanns?

Det var mest temperaturen utomhus som mättes och man använde bland annat temperaturen hos en frisk människa, temperaturen i en djup källare och vattnets fryspunkt som referens. Två av dåtidens fysiker, Daniel Gabriel Fahrenheit och René Antoine Ferchault de Réaumur, tog fram temperaturskalor.

Vem var först Celsius eller Fahrenheit?

Historia. Under termometerns tidigaste historia visste man inte hur den bäst skulle graderas. Fahrenheitskalan infördes 1724, Réaumurskalan 1731. Anders Celsius gjorde mätningar på olika orter och vid olika lufttryck och fann att vattnets kokpunkt och fryspunkt vid normalt lufttryck var lämpliga referenspunkter.

Relaterade inlägg: