Hur mycket tjänar en hjärtspecialist?

Hur mycket tjänar en hjärtspecialist?

Hur mycket tjänar en hjärtspecialist?

79 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar en läkare i månaden?

Den genomsnittliga månadslönen för specialistläkare i Sverige är 79 200 kronor år 2020. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region.

Vad tjänar en läkare 2021?

För färdiga specialistläkare var medianlönen 66 000 kronor per månad och för överläkare var den 78 900 kronor per månad. För de läkare som arbetar på ett akutsjukhus eller i en annan så kallad dygnet-runt-verksamhet tillkommer ofta jour- och beredskapsersättning, utöver grundlönen.

Hur mycket tjänar en läkare i Storbritannien?

Fil
Kön25-34 år45-54 år
Kvinnor69 40081 000
Män70 90084 500
Totalt70 20082 700
BE

Hur mycket tjänar en akutläkare?

För färdiga specialistläkare var medianlönen 66 000 kronor per månad och för överläkare var den 78 900 kronor per månad. För de läkare som arbetar på ett akutsjukhus eller i en annan så kallad dygnet-runt-verksamhet tillkommer ofta jour- och beredskapsersättning, utöver grundlönen.

Relaterade inlägg: