Hur högt är Bogesunds slott?

Hur högt är Bogesunds slott?

Hur högt är Bogesunds slott?

Bogesunds slott, tidigare kallat Bogösund, är ett slott och tidigare säteri, som ligger i Östra Ryds socken i Vaxholms kommun i Stockholms län....
Bogesunds slott
Slott
KommunVaxholm
ByggherrePer Brahe den yngre
Färdigställande1640-talet

Hur högt är Vadstena slott?

Syftet var framförallt att ge skydd mot eventuella anfall söderifrån. Byggnadsarbetena sattes påbörjades 1545. Den befästning som växte fram var rektangulär anläggning. En borggård omgavs på tre sidor av 30 meter breda och 3 meter höga jordvallar, och utanför dessa fanns breda vallgravar.

Hur många kvadratmeter är Stockholms slott?

Fasadytan ca 28 000 kvm varav: Fasadsten: 9 500 kvm. Puts: 11 000 kvm. Fönster & portar: 7 500 kvm.

Vem äger Rydboholms slott?

Gustaf Archibald Siegwart Douglas, född i Stockholm, är en svensk greve och finansman, ägare till Rydboholms slott i Östra Ryds socken, Uppland, och Stjärnorps slott i Stjärnorps socken, Linköpings kommun i Östergötland.

Vad betyder Bogesund?

Att Bogesund i dag är känt som Ulricehamn beror på att staden bytte namn 1741 för att hedra drottning Ulrika Eleonora, som avled i smittkoppor detta år.

Vem lät bygga Vadstena slott?

På initiativ av Gustav Vasa byggdes Vadstena slott för att skydda riket mot upprorsbenägna småländska bönder och den danska fienden. Kanontorn, vallar och vallgrav skyddade slottet mot fiender. När Gustav Vasas son Johan III blev kung omvandlades försvarsborgen till ett kontinentalt renässanspalats.

Relaterade inlägg: