Är det farligt att göra ultraljud?

Är det farligt att göra ultraljud?

Är det farligt att göra ultraljud?

Även om metoden bland allmänheten betraktas som riskfri kan ultraljud vid felaktig användning orsaka skadlig uppvärmning av fostret. Dessutom har epidemiologiska studier visat att det finns risk för neurologisk påverkan hos foster som exponeras för ultraljud. Därför ska metoden enbart användas i medicinskt syfte.

Vilka för och nackdelar finns med fosterdiagnostik?

Det blir möjligt att påvisa även mindre förändringar. Men än så länge vet ingen hur ofta sekvensbestämning av dna ger felaktiga besked. Dessutom finns det risk för glidning i motiven för att testa foster och därmed för betydande etiska problem, konstaterar SBU.

Hur säkert är kön på ultraljud?

Det flesta barnmorskor brukar vara mycket försiktiga med att uttala sig om kön om de inte är helt säkra. Könsbestämning med ultraljud är aldrig hundra procent säkert, även när man undersöker senare än i vecka 30. En van barnmorska kan uttala sig om kön med ganska stor säkerhet redan i vecka 17-18 om det är en pojke.

Hur stor är risken för missbildningar?

Allvarliga missbildningar förekommer hos ungefär 1-2 procent av alla nyfödda barn. En del av missbildningarna beror på kromosomavvikelser, men många har en mer komplex orsak. Andelen missbildningar som kan upptäckas vid ultraljudsundersökning varierar stort beroende på vilken typ av missbildning det rör sig om.

Vad är bra med fosterdiagnostik?

Det medicinska syftet med fosterdiagnostik är att upptäcka en sjukdom eller en skada hos ett foster under graviditeten genom att använda foster-DNA i ett blodprov från den gravida kvinnan. På så sätt skapas förutsättningar för profylaktisk behandling och diagnostik av sjukdomar och skador hos fostret.

Relaterade inlägg: