Vad krävs för en CE märkning?

Vad krävs för en CE märkning?

Vad krävs för en CE märkning?

CE-märkningen ska vara väl synlig, läslig och varaktig under varans förväntade livstid. Märket ska sitta på varje vara som tillverkas. Om det inte är möjligt på grund av hur varan ser ut, är det tillåtet att sätta CE-märket på förpackningen. Andra märken som lätt kan förväxlas med CE-märket får inte användas.

Hur lång tid tar det att få CE märkning?

CE-märkning förutsätter att produktens egenskaper har testats eller utretts på något annat sätt. Att låta göra testningar vid ett anmält organ och upprätta teknisk dokumentation kan ta lång tid, upp till ett eller två år.

Har leksaker från Kina CE märkning?

Många importörer i Sverige tror att en CE märkning är allt som krävs men så är inte fallet. Detta gäller också produkter som säljs via Wish och Aliexpress. Konstigt nog gör myndigheterna i Sverige ingen granskning, utan gränsen är vidöppen för brandfarlig elektronik och giftiga leksaker.

Måste leksaker vara CE-märkta?

Leksaker måste vara CE-märkta för att få säljas. CE-märkningen ska vara minst 5 mm hög, väl synlig, lätt läsbar och beständig. Det är bara tillverkaren, eller tillverkarens representant, som får CE-märka leksaken. Genom CE-märket bekräftar tillverkaren att leksaken uppfyller kraven i gällande EU-lagstiftning.

Vad betyder CE godkänd?

CE-märket står för hälsa, miljö och säkerhet Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU och EES.

Vad gäller beträffande CE märkning av en maskin?

En CE-märkning av en maskin visar att maskinen fritt kan säljas på den europeiska marknaden eftersom den uppfyller maskindirektivet och eventuella andra krav som CE-märkningen kräver. Genom märket intygar tillverkaren, eller importören, att maskinen uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

Relaterade inlägg: