Hur stort var Sverige på 1700 talet?

Hur stort var Sverige på 1700 talet?

Hur stort var Sverige på 1700 talet?

I slutet av 1700-talet hade Sverige drygt två miljoner invånare. Landet var glest bebott.

Hur levde man på 1500-talet i Sverige?

Under 1500-talet var Sverige ett stort men glest befolkat land med knappt en miljon invånare. Nästan alla människor bodde på landsbygden och levde av jordbruk. Bönderna uppgick till 95 procent av rikets befolkning medan borgare räknade enbart tre procent.

Vilka var de två storstäderna på 1700-talet?

Sveriges största städer under 1700-talet I städerna bodde bara 5-10 procent av befolkningen. Störst var Stockholm med 60 000 invånare 1747, därnäst kom Göteborg (9 400), Norrköping (5 900) samt Uppsala och Åbo (5 000).

Vad var 1600-talets kris?

En av de klassiska debatterna i europeisk historieskrivning är den om 1600-talets kris: 1600-talet ses ofta som ett århundrade av krig, inbördeskrig och revolter och ekonomisk stagnation, mellan 1500-talets kolonialt färgade ekonomiska expansion och 1700-talets protoindustrialisering.

Hur såg samhället ut på 1700-talet?

Under 1700-talet växte befolkningen i landet och allt fler flyttade till städerna. Under denna period började en ny typ av trähus byggas i våra städer. Husen skiljer sig från husen på landsbygden. I flera fall finns det plats för flera familjer.

Hur var samhället under 1700-talet?

Inledningen av 1700-talet präglades i Sverige av kungligt envälde, krig och den sönderfallande stormakten. Men 1700-talet var också Frihetstiden () som innebar en spirande parlamentarism och början på ett partiväsende.

Relaterade inlägg: