Vad innebär 10-Taggarlösning?

Vad innebär 10-Taggarlösning?

Vad innebär 10-Taggarlösning?

Att komma överens om en 10-taggarlösning betyder att du väljer bort ett förmånsbestämt intjänande av ålders- och familjepension på de lönedelar som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp i ITP 2. Du ersätter det med ett premiebestämt system där du ansvarar för att placera premierna.

Vad är 10 inkomstbasbelopp?

Om du omfattas av ITP 2 kan du komma överens med din arbetsgivare om alternativ ITP – en så kallad 10-taggarlösning. Det är för dig som är född 1978 eller tidigare och tjänar över 10 inkomstbasbelopp per år (över 58 196 kr/månad år 2022).

Hur mycket ska man tjäna för att Löneväxla?

För att löneväxla bör du ha en månadslön på minst 47 748 kronor (2022) efter avdraget för löneväxling. Om din lön blir mindre än så minskar du din allmänna pension, sjukpenning, föräldrapenning och andra socialförsäkringsförmåner.

Hur mycket är ett inkomstbasbelopp 2021?

Så beräknas din pension – basbelopp, beräkningsfaktorer och värderegler
Basbelopp20222021
Prisbasbelopp48 30047 600
Förhöjt prisbasbelopp49 30048 600
Inkomstbasbelopp71 00068 200

Vad är skillnaden mellan itp1 och ITP2?

Vem ska ha ITP 1 och vem ska ha ITP 2? I ITP-avtalet står det vem som ska ha ITP 1 och vem som ska ha ITP 2 och så här säger huvudregeln: Den premiebestämda ITP 1 gäller för anställda som är födda 1979 eller senare. Den förmånsbestämda ITP 2 gäller för anställda som är födda 1978 eller tidigare.

Relaterade inlägg: