Hur fungerar en vindrutetorkare?

Hur fungerar en vindrutetorkare?

Hur fungerar en vindrutetorkare?

fungerar vindrutetorkare De är gjorda som rörliga armar med gummidelar i ändarna, som tätt följer rutans form. den mottsatta änden är anlutet till en koppling via ett gångjärn som säkerställer en synkron rörelse av torkarna. Systemet drivs av en motor som regleras av ett relä.

Hur fungerar en torkarmotor?

Mekanism. Den tidiga vindrutetorkaren var handdriven men nuförtiden består hela systemet av en liten motor, ett kraftöverföringssystem med torkarblad som är avsedda att svepa bort smuts eller fukt från rutan.

Hur sätter man på vindrutetorkare bak BMW?

Drar du spaken mot dig spolas framruta och framljus. Putar du torkarreglaget från dig till främra fasta läget aktiveras även bakre torkaren och den går alltid på intervall förutom då du lägger i backväxeln då den går kontinuerligt. Putar du till främre fjädrande läget spolas bakrutan.

Hur stänger man av vindrutetorkaren där bak Volvo?

För spaken till läge 0 för att stänga av vindrutetorkarna.

Hur koppla Torkarmotor?

Det är fyra kablar på den, en röd, en svart, en gul, och en blå med ringkabelsko. Den gamla har samma färg på kablarna förutom den med ringkabelsko, som är grå på den gamla. Den med kabelskon är kopplad till jord. Den röda kabeln får ström när tändningslåset är påslaget.

Relaterade inlägg: