Hur mycket el genererar ett kärnkraftverk?

Hur mycket el genererar ett kärnkraftverk?

Hur mycket el genererar ett kärnkraftverk?

Vattenkraft och kärnkraft stod tillsammans för 78 procent av den totala elproduktionen, 39 procent vardera. Vattenkraften ökade sin produktion något jämfört med året innan och producerade 64,6 TWh. Kärnkraften producerade 64,3 TWh under året.

Hur mycket el kommer från vindkraft?

Vindkraftens produktion nådde nytt rekord under 2020. Under året producerades 27,6 TWh, en ökning med 7,7 TWh jämfört med 2019. Vindkraftens andel av elproduktionen i Sverige ökade med fem procentenheter till 17 procent.

Hur många procent av elen kommer från vattenkraft?

Den totala elproduktionen i Sverige 2021 uppgick till 166 TWh. Vattenkraften stod för 71 TWh, vilket är 42 procent av Sveriges totala elproduktion.

Hur mycket el importerar Sverige från Polen?

Under tisdagsmorgonen importerade vi exempelvis 14 gånger smutsigare el från Polen, än vad vi själva samtidigt producerade (Sverige hade en inhemsk elproduktion med kolintensitet på ca 50 gCO₂eq/kWh jämfört den polska importerade elen som låg på 704 gCO₂eq/kWh).

Varför måste Sverige exportera el?

Så länge det blåser i Sverige och vår kärnkraft kan producera så är det billigare att producera el i Sverige, så därför exporterar vi mycket el. Längre svar – Det kommer sig av att Sverige, och Norden, oftast producerar den billigaste elen.

Relaterade inlägg: