Hur mycket el drar en byggbod?

Hur mycket el drar en byggbod?

Hur mycket el drar en byggbod?

Total energianvändning i byggbodarna med belysning och apparater = 305 GWh per år. Det motsvarar 15 250 eluppvärmda villor inklusive hushållsel. En eluppvärmd villa inklusive hushållsel = 20 000 kWh/år.

Hur är en byggbod uppbyggd?

Byggbodar är de barackliknande byggnaderna vilka är avsedda att inackordera byggarbetare under raster och annan ledig tid. Detta arbete undersöker energibesparingen som skulle kunna göras om dagens energiineffektiva byggbodar förbättrades.

Hur kan du spara ström i Byggboden?

Tvätta i 40 grader istället för 60 grader, när det är möjligt. Det kan nästan halvera energianvändningen.

Hur många kWh per är villa bergvärme?

Hur mycket el drar en bergvärmepump Bergvärmepumpens elförbrukning är i snitt en fjärdedel jämfört med direktverkande el. Årsförbrukningen av el i en villa med bergvärme som har ett årligt värmebehov på 20 000 kWh är därmed endast 5 000 kWh, d.v.s. 416,66 kWh i månaden.

Vad är en Voltbox?

Voltbox är en liten låda som man kopplar in i ett vägguttag i hemmet. Enligt hemsidan minskar produkten elräkningen med upp till 90 procent genom att den ”hindrar onödig effekt från att komma in i elkablarna och överbelasta nätverket”.

Relaterade inlägg: