Vad är IoT projekt?

Vad är IoT projekt?

Vad är IoT projekt?

Sakernas internet (från engelskans Internet of Things, IoT) är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att saker med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, kan styras eller utbyta data över ett nätverk. Exempel på föremål kan vara hushållsapparater, kläder, maskiner, fordon och byggnader.

Hur fungerar Internet of Things?

Vad menas med sakernas internet? IoT bygger ett nätverk där produkterna är uppkopplade och kan kommunicera med varandra genom att skicka information från sensorer, mjukvara, och andra tekniker och utbyta denna data med andra enheter och system över internet.

Vad är Internet of people?

Snarare än en konvergens mellan människan och tekniken ses dock internet som något som ska erbjudas fritt, säkert och anonymt, och utan någon som helst möjlighet till övervakning eller utnyttjande av personlig information.

Hur ser Internetanvändandet ut idag 2021?

94 procent använder internet år 2021 Ser vi till populationen 16 år och äldre (utan övre åldersgräns) så använder 94 procent internet. Adderar vi däremot 8–15-åringar till denna population så stiger internetanvändandet till 95 procent.

Hur många använder sociala medier 2022?

Antalet användare av sociala medier beräknas öka till 4.41 miljarder år 2025. Enligt Statista baseras antalet på 2020 års resultat av att ha över 3.6 miljarder användare av sociala medier runt om i världen. Det beräknas växa till nästan 4.41 miljarder aktiva sociala medieanvändare 2025.

Hur många internetanvändare finns det 2021?

Antalet internetanvändare har ökat från 4,1 miljarder människor år 2019 till 4,9 miljarder människor år 2021. Ökningen verkar vara relaterat till att människor anknyter mer under covid. År 2020 ökade antalet användare med över 10 procent, en ökning som drevs av tillväxtländer.

Relaterade inlägg: