Hur blev Indien en demokrati?

Hur blev Indien en demokrati?

Hur blev Indien en demokrati?

Den 26 januari 1950 signerade den konstituerande församlingen den konstitution som församlingen enhälligt antagit den 25 november 1949. Med detta förvandlades Indien till en suverän parlamentarisk demokrati; dock med bibehållen maktstruktur.

Varför vill Indien och Pakistan ha Kashmir?

Konflikten kring Kashmir uppstod i samband med avkoloniseringen, när det brittiska Indien 1947 delades i staterna Indien och Pakistan. Meningen var att invånarna i Kashmir skulle få välja vilket land de ville tillhöra i en folkomröstning.

Hur delades Indien upp?

Indiens historia som självständig republik börjar 26 januari 1950. Indien hade blivit en självstyrande dominion inom det Brittiska samväldet 15 augusti 1947. Detta följde av en delning av det brittiska Indien till de två staterna Indien och Pakistan.

Vad hände den 18 juli 1947?

En signatur på ett papper, och världens största demokrati hade blivit verklighet. Den som höll i pennan var Kung Georg VI av England och dokumentet han skrev under var den indiska oavhängighetsakten som det brittiska underhuset redan röstat igenom.

Hur många har dött i Kashmir?

Minst 96 personer dött, flera tusen skadats. Många har förlorat synen. Minst 7 000 personer har arresterats.

Har det varit krig i Pakistan?

Konflikten mellan Pakistan och Indien är en av de mest långdragna i världen. Rivalerna har utkämpat två krig om Kashmir och konflikten har krävt mellan 50 0 000 människoliv. Bråket startade när den brittiska kolonin Indien delades 1947 i ett muslimskt Pakistan och ett sekulärt, hindudominerat Indien.

Relaterade inlägg: