Hur vet man om en balkong är säker?

Hur vet man om en balkong är säker?

Hur vet man om en balkong är säker?

Vid besiktning har balkongens konstruktion stor betydelse. Värst drabbade är äldre balkonger, som byggdes främst under 19-talet. Här riskerar de bärande stålbalkarna som är infästa i bjälklaget att rosta. Nyare balkonger, så kallade en- eller tvåskiktsbalkonger, är mindre känsliga för rost.

Var kommer ordet balkong ifrån?

I Italien under renässansen byggdes balkonger över entréporten på fina palats för att markera byggnadens centrala punkt och mest exklusiva våning. Ordet ”balkongkommer också från italienskans ”balcone”, vilket i en tidig longobardisk form betyder bjälke.

Vad menas med en terrass?

Terrass (franska terrasse, via provensalska ytterst av latin terra 'jord') betecknar en plan, anlagd avsats i en sluttning. På svenska finns flera alternativa betydelser: En plan avsats utan tak, anlagd mot eller ovanpå en byggnad, eller fristående, för rekreation eller för servering vid till exempel en restaurang.

Vad är det för skillnad på en veranda och en altan?

Verandan har tak Slutligen har vi då en veranda, som skiljer sig från altanen främst genom att den har tak. I övrigt ligger den i höjd med bottenvåningen, och har i allmänhet låga väggar snarare än räcken. Den kan vara öppen, men i motsats till en altan kan den också vara inglasad (glasveranda).

När uppfanns balkongen?

Med en balkong över porten betonades husets mittaxel och förnämsta vå- ning. När de allra första balkong- erna byggdes i Stockholm under åren kring 1800 är det precis detta man eftersträvar, balkongen är framförallt en effektfull del av ar- kitekturen. Så förhöll det sig långt in på 1800-talet.

Relaterade inlägg: