Hur många nollor har kilo?

Hur många nollor har kilo?

Hur många nollor har kilo?

Sammanfattning: kilo (förkortas k) = tusen = 1. mega (M) = miljon = 1000.

Är kilo 1000?

Kilo betyder 'tusen' och fungerar som prefix i en mängd måttenheter: kilobyte, kilojoule, kilogram med flera. Men kilo förekommer även som kortform för kilogram. I allmänspråket var denna kortform etablerad och accepterad i svenskan redan på 1800-talet.

Hur förkortar man en miljon?

I tekniska sammanhang förkortas miljon till M (mega); i allmänna sammanhang är förkortningen för miljon(er) mn, enligt Språkrådet.

Hur förkortas kilo?

Men kilo förekommer även som kortform för kilogram. I allmänspråket var denna kortform etablerad och accepterad i svenskan redan på 1800-talet. I tekniska sammanhang och när man i övrigt behöver vara mer exakt bör man dock använda kilogram eller dess förkortning kg.

Vem uppfann kg?

Efter revolutionen 1789 beslöt man i Frankrike att införa ett nytt måttsystem, grundat på naturkonstanter. Längdenheten meter definierades som 1/ av avståndet från nordpolen till ekvatorn och massenheten kilogram som vikten av 1/1000 m³ vatten vid 4 °C.

Är kilo och kilogram samma sak?

Kilo betyder 'tusen' och fungerar som prefix i en mängd måttenheter: kilobyte, kilojoule, kilogram med flera. Men kilo förekommer även som kortform för kilogram. I allmänspråket var denna kortform etablerad och accepterad i svenskan redan på 1800-talet.

Relaterade inlägg: