Vad väger 1 hg?

Vad väger 1 hg?

Vad väger 1 hg?

Vikter mäter vi i gram, hektogram och kilogram. De förkortas g, hg och kg. Hekto betyder 100 vilket betyder att 1 hektogram = 100 gram.

Hur mycket är en famn?

Längdmått
LängdmåttÅren 16Meter
1 famn= 3 alnar= 1,781
1 aln= 2 fot= 0,594
1 fot= 2 kvarter= 0,297
1 kvarter= 6 tum= 0,149

Hur mycket väger 1 krm salt?

Omvandlingstabell
Livsmedel1 tsk1 dl
Kakao2 g40 g
Kanel3 g52 g
Livsmedel1 tsk1 dl
Salt6 g125 g
BE

Hur många Kryddmått på en tesked?

Svenska kokboksmått
EnhetFörkortasLika med
Teskedtsk1 tsk = 5 krm = 5 ml
Kryddmåttkrm1 krm = 1 ml
Kaffekoppkkp1 kkp = 1, ml
Glasglas1 glas = ml

Hur mycket är 1 hg socker?

Tabell för omvandling av volym och vikt
EnhetFörkortningSamband
1 teskedtsk= 5 krm = 5 ml
1 kryddmåttkrm= 1 ml
1 kilokg= 10 hg = 1000 g
1 hektohg= 100 g = 0,1 kg
BE

Hur många centimeter är en famn?

Famn (längdmått till sjöss). En svensk famn är 6 fot = 3 alnar = 1,78 meter. Steg 1 steg motsvarade 1/2 famn = 90 cm.

Hur många gram salt i ett kryddmått?

Omvandlingstabell
Livsmedel1 tsk1 dl
Livsmedel1 tsk1 dl
Salt6 g125 g
Flingsalt4 g80 g
Bakpulver och bikarbonat5 g100 g
BE

Hur många krm är en msk?

Volym
EnhetFörkortningSamband
deciliterdl1 dl = ml
centilitercl1 cl = 10 ml
milliliterml1 ml = 1 krm
matskedmsk1 msk = 3 tsk = 15 ml

Relaterade inlägg: