Vad sker i Lysosomerna?

Vad sker i Lysosomerna?

Vad sker i Lysosomerna?

Cellen är uppdelad i olika rum där olika cellfunktioner sker. Lysosomer utgör sådana rum och fungerar som återvinningscentraler – man skulle kunna likna dem vid cellens mage. Precis som magsäcken innehåller lysosomen starkt sura ämnen som bryter ner andra molekyler.

Vad består lysosomer av?

Lysosomerna är endocytosens slutstation. De sura hydro-laserna, som finns inne i lysosomerna, sönderdelar det endocyterade materialet samt proteiner från cytoplasmat. Största delen av den lysosomala nedbrytningen sker emellertid i s.k. hybridorganeller, som består av sena endosomer och lysosomer som smultit samman.

Vad reglerar pH i lysosomen?

Lysosomens pH korrelerade med uttrycket av V0V1ATPasB2–proteinet, som utgör en del av ett stort proteinkomplex som ansvarar för pumpningen av protoner och därmed lågt pH-värde i lysosomen.

Hur cellen är uppbyggd och dess funktion?

En cell består av flera olika delar. De olika delarna är viktiga för att cellen ska fungera. Innanför cellmembranet finns en trögflytande vätska som kallas cytoplasma. Den innehåller olika organeller som cellen behöver för att kunna överleva.

Vilka organeller går att se i mikroskop?

Cellkärnan, mitokondrierna och lysosomerna är exempel på cellens organeller. Det finns många fler organeller i en cell. Alla har sina egna speciella utseenden och funktioner. Cellen är så liten att man behöver ett mikroskop för att se den, men där inne pågår en febril aktivitet dygnet runt.

I vilken cell finns lysosomer?

Ribosomerna finns i cytoplasman och även i det endoplasmatiska nätverket. Golgi-apparaten som tar emot, lagrar och skickar iväg proteiner. Lysosomer som tar hand om gamla celldelar och bakterier i cellen.

Vad har Peroxisomer för uppgift?

Funktion. Peroxisomer innehåller oxiderande enzymer, till exempel katalas. En del av enzymerna tar med hjälp av syre bort väteatomer från vissa organiska molekyler. Sådana reaktioner kallas oxidering och de här oxideringarna producerar det mycket giftiga ämnet väteperoxid (H2O2).

Relaterade inlägg: