Vart går våra skattepengar?

Vart går våra skattepengar?

Vart går våra skattepengar?

Av de drygt 2 150 miljarder som vi betalar i skatt går ungefär 700 miljarder kronor till kommuner na, drygt 370 miljarder kronor till regionerna och drygt 1 000 miljarder kronor till staten. Kommunernas enskilt största kostnad är kopp lade till skola och omsorg, medan regionernas största kostnader går till sjukvården.

Varför betalar vi skatt i Sverige?

Vi betalar skatt för att tillsammans skapa ett bättre samhälle. Grundtanken med skatten är att alla människor ska få samma hjälp och möjligheter. Jämfört med andra länder betalar vi ganska mycket i skatt i Sverige. Att skatten är hög beror på att staten, kommuner och regioner i Sverige har stora ansvarsområden.

Vad får vi för pengarna?

Den tidigare Scania-direktören Leif Östlings famösa uttalande ”Vad fan får jag för pengarna?” verkar finnas inpräntat i SN:s kåk på Blasieholmen. Precis som det underförstådda svaret: för lite och fel saker.

Varför ska man betala fordonsskatt?

Fordonsskatt i Sverige betalas till staten för skattepliktiga fordon. Fordonsskatt och saluvagnsskatt räknas tillsammans som vägtrafikskatt. Årlig fordonsskatt har i Sverige tagits ut sedan 1922. Syfte var att bilisterna skulle betala för vägunderhåll och den vägförslitning som orsakades av motorfordonen.

Vilka bestämmer vad skattepengarna ska användas till?

Vilka skatter vi ska ha och hur stora de ska vara bestäms av politiker. Vill man påverka storleken på skatten vi betalar eller sättet skatterna användsska man därför påverka politikerna och använda sin rösträtt.

Vem är Slöseriombudsmannen?

Slöseriombudsmannen (SlösO) Slöseriombudsmannen granskar hur våra skattepengar används och uppmärksammar nya exempel på slöseri nästan varje dag. SlösO syns ofta i media och ställer makthavare till svars och har idag 109 000 följare på Facebook. Nuvarande SlösO är Josefin Utas.

Vad fan får jag för pengarna t shirt?

En tröja med ett klassiskt citat från Leif Östling, ordförande i Svenskt Näringsliv och tidigare hyllad Scaniachef, som inte skrädde orden när han diskuterade Sveriges skatter i DN. Tröjorna finns i olika storlekar och färger. Klicka på "Beställ här" för att fram alla alternativ.

Vad får man för pengarna Östling?

Östling uppmärksammades 2017 när han sa ”vad fan får jag för pengarna?” i Uppdrag Gransknings reportage om att han placerat pengar utomlands för att undvika skatt i Sverige. Han skriver i debattartikeln att uttalandet är grund för kommissionen.

Relaterade inlägg: