Vad är Kilexcision?

Vad är Kilexcision?

Vad är Kilexcision?

Det finns flera olika storlekar på ingreppet, kilexcision som tar bort en lite del av lungvävnaden, lobectomi som tar bort en lob, bilobectomi som tar bort två lober samt pulmectomi som avlägsnar en hel lunga. Beroende på storlek påverkas patienten i olika grad, både vad avser andningsförmåga men även smärta varierar.

Vad är Lunglober?

Lungorna hänger fritt, skyddas av bröstkorgen och omger i sin tur ditt hjärta. Man kallar hela lungan för lungsäck samtidigt som den genom naturliga fåror delas upp i så kallade lunglober. Lungorna är elastiska vilket gör att de kan expandera (när du andas in) och dras samman (när du andas ut).

Hur går en lobektomi till?

Operation om sjukdomen upptäcks tidigt Lungorna är uppdelade i så kallade lober. Det räcker ofta att ta bort den lob där cancern finns, om det är tydligt att cancern bara finns där. En sådan operation kallas lobektomi. Hela lungan tas bort om cancern växer i mer än en lob.

Vad är en Kilex?

Vid lungmetastaser eller benigna tumörer utförs en resektion som sparar så mycket lungvävnad som möjligt. Vid ytliga förändringar räcker det oftast med en kilresektion, men det kan behövas en segmentresektion eller även en lobektomi om förändringen sitter centralt i lungan.

Vart sprider sig lungcancer?

Vissa cancerformer sätter oftast metastaser i ett bestämt annat organ. Vanligast är att metastaser från lungcancer finns i hjärnan, skelettet eller binjure. Metastaser från tjocktarmscancer uppkommer oftast i lymfkörtlar och levern. Metastaser från prostatacancer uppkommer oftast i skelettet.

Varför har vänster lunga två lober?

Vänster lunga består av två lober eftersom hjärtat behöver få plats i bröstkorgen. Höger lunga består av tre lober. Lungorna är uppbyggda av en speciell sorts vävnad med mängder av lungblåsor som innehåller luft, de kallas även alveoler.

Vad är en resektion?

Resektion. Borttagande eller avlägsnande. Total resektion betyder att hela tumören har opererats bort.

Relaterade inlägg: