Hur sker tilldelning av aktier?

Hur sker tilldelning av aktier?

Hur sker tilldelning av aktier?

Om du får tilldelning, det vill säga får alla eller en del av de aktier du begärt, kommer du att få en avräkningsnota hemskickad som du behöver betala. På anmälningssedeln kan du dock bara anmäla ett Aktie- och fondkonto/VP-konto/depå.

Vad innebär det att en aktie är övertecknad?

Ofta kan man läsa i rubrikerna att en börsnotering har blivit övertecknad. Det betyder precis vad som sägs, alltså att investerare har anmält intresse för fler antal aktier än det fanns tillgängligt i samband med erbjudandet om börsnotering.

När får man besked om tilldelning?

När man får veta om man fått tilldelning i en börsintroduktion eller inte är olika från gång till gång. Vanligast är att man får svar på eller kring första handelsdagen för det aktuella bolaget (detta datum brukar framgå i villkoren).

Vad avgör om man får tilldelning?

Vem bestämmer tilldelningen? Då det är begränsat med aktier och i många fall finns fler investerare som vill köpa så behöver någon form av tilldelning ske. Rådgivaren och bolaget som går till börsen är de som har sista ordet i samband med en börsnotering.

Vad händer med befintliga aktier vid nyemission?

När en nyemission genomförs med företrädesrätt har företagets befintliga aktieägarna företräde att teckna nya aktier i bolaget. En sådan emission kallas även för företrädesemission. Därefter får allmänheten chans att ansöka om rätten att köpa de aktier som inte redan tecknats av de befintliga aktieägarna.

Relaterade inlägg: