Vad är en nationalpark och naturreservat?

Vad är en nationalpark och naturreservat?

Vad är en nationalpark och naturreservat?

Idag finns framförallt två sätt att skydda natur i Sverige: som nationalpark eller naturreservat. Nationalpark är det starkaste skyddet. Det ges bara till ett mindre antal natursköna och mycket värdefulla områden. Tillsammans bildar nationalparkerna en helhet av naturtyper som är typiska och unika för Sverige.

Varför har vi naturreservat och nationalparker?

Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv och att skydda områden som annars hotar att förstöras eller försvinna helt. Det är de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas som nationalparker.

Vad gäller i ett naturreservat?

GENERELLA REGLER FÖR NATURRESERVAT

  • Akta träd, buskar och andra växter. ...
  • Lämna berghällar, block och stenar orörda.
  • Gå inte för nära fågelbon eller ungar. ...
  • Håll alltid hunden kopplad.
  • Gör inte upp eld och passa noga kök och grill för eldfaran. ...
  • Stör inte andra med radio, cd-spelare, musikinstrument eller liknande.

Vad är en nationalpark?

En nationalpark är ett speciellt naturområde som skyddats som nationalpark av ett lands statsmakt. Syftet är att bevara naturen som allmän natursevärdhet eller för att öka naturkännedomen eller intresset för naturen. Nationalparker kan också grundas för att skydda kulturlandskap.

Vad är en nationalpark eller naturreservat?

Nationalpark är en kraftfullare men mindre flexibel skyddsform än naturreservat. Nationalparker måste ligga på statlig mark och regeringen fattar beslut om inrättande av dem efter godkännande av riksdagen. Förvaltare av nationalparkerna är respektive länsstyrelse, med några undantag.

Var det första landet att inrätta nationalparker?

Sverige blev det första landet i Europa att inrätta nationalparker, när riksdagen den avsatte mark till nio parker. De första nio svenska nationalparkerna var Abisko, Garphyttan, Hamra, Pieljekaise, Sarek, Stora sjöfallet, Sånfjället, Ängsö och en del av Gotska Sandön.

Relaterade inlägg: