Vad är det för skillnad på EPS och XPS?

Vad är det för skillnad på EPS och XPS?

Vad är det för skillnad på EPS och XPS?

EPS består av 98% luft och 2% polystyren och tack vare all stillastående luft isolerar materialet mycket bra mot både kyla och värme. XPS står för Extruderad Polystyren och baseras också på styren men är ett material med slutna celler som tål betydligt högre belastning och står emot fukt bättre än EPS.

Vad betyder S100?

Cellplast används som isolering under betongplattan till husgrunder. Den vanligaste kvaliteten vid isolering av en villagrund är S80 eller S100. S100 klarar större laster än S80 och isolerar något bättre.

Vad står EPS för?

Expanderad styrencellplast (EPS) har hög tryckhållfasthet och används bland annat under platta på mark.

Vad är XPS cellplast?

XPS (Extruderad PolyStyren) tillverkas genom att polystyren smälts och under tryck tillsätts koldioxid. När trycket minskar expanderar smältan och en skiva bildas med mängder av små hål i, ungefär som en ost. XPS skivor klarar oftast högre krav på hållfasthet och används därmed för mer krävande tillämpningar.

Hur tillverkas XPS?

XPS (Extruderad PolyStyren) tillverkas genom att polystyren smälts och under tryck tillsätts koldioxid. När trycket minskar expanderar smältan och en skiva bildas med mängder av små hål i, ungefär som en ost. XPS skivor klarar oftast högre krav på hållfasthet och används därmed för mer krävande tillämpningar.

Hur tjock cellplast under pool?

Gör så här för att montera en pool ovan mark: Lägg minst 50 mm stenmjöl eller sand. Jämna och packa till ett stabilt underlag. 2. Lägg ut 50-100 mm STYROFOAM™ 250.

Relaterade inlägg: