Hur bor man i Australien?

Hur bor man i Australien?

Hur bor man i Australien?

Australien är glest befolkat och invånarna är mycket ojämnt spridda geografiskt. Två tredjedelar av landet är i stort sett obebott och ett betydande område är glesbefolkad landsbygd. Fyra femtedelar av invånarna lever i städer och tätorter längs öst- och sydkusten samt runt Perth i sydväst.

Vad är Australiens traditioner?

Under julafton och juldagen har de australiensiska barnen precis påbörjat sitt sommarlov. Medan många i Sverige kan åka snöskoter och skidor under julmånaderna, kan många australiensare istället åka vattenskoter och hänga på stranden. Något som är populärt i Australien är att sjunga julsånger.

Vilken årstid är bäst i Australien?

Australien ligger på det södra halvklotet och har därför omvända årstider mot Sveriges. Sommaren är mellan december och februari, höst mellan mars och maj, mellan juni och augusti är det vinter och månaderna september, oktober och november är vår.

Varför har Australien haft en stark ekonomisk tillväxt?

Australien har haft en stark ekonomisk tillväxt tack vare ett överflöd av naturresurser och är idag en av världens 20 största ekonomier mätt efter bruttonationalprodukt (BNP). Historiskt har Australien varit känt för fåruppfödning och jordbruk, och är fortfarande ett av världens främsta exportör av ull, vete och kött.

Vilka naturtyper finns i Australien?

Huvudartikel: Australiens natur De mest utbredda naturtyperna i Australien är savann och öken. Därutöver finns också en stor variation av olika naturtyper av mindre omfattning, allt från alpina slätter till tropiska regnskogar.

Vad är Klimatet i Australien?

Australien har ett tempererat klimat, men det varierar mycket beroende på landets storlek. De norra delstaterna är mer tropiska till klimatet, medan de södra delarna har kallare vintrar. Australien är även ett av världens regnfattigaste länder med ett snitt på under 600 millimeter regn per år.

Relaterade inlägg: