Vad är elskatten?

Vad är elskatten?

Vad är elskatten?

Energiskatten på elektrisk kraft, som elskatten egentligen heter, är en så kallad punktskatt. Denna typ av skatt tas ut på vissa utpekade varor, exempelvis energi, alkohol och tobak. Punktskatterna ger inte bara staten stora intäkter utan är också utformade för att förändra beteenden.

Hur mycket skatt betalar man på elen?

Skatterna som kunden betalar är dels en energiskatt på el, dels moms med 25 procent på det totala priset för elnät plus elhandel plus energiskatten. Vissa myndighetsavgifter tillkommer. I skrivande stund, maj 2021 uppgår skatten till 35,6 öre per kWh, för de flesta i Sverige.

Vad är en normal elräkning?

Schablonvärdena gäller bostäder som inte använder el för uppvärmning. Totalkostnaden för el per kWh var år 2020 211 öre/kWh (2,1 kr/kWh) i genomsnitt för en liten lägenhet, som en etta eller en mindre tvåa. Kostnaden var 179 öre/kWh (1,79 kr/kWh) i genomsnitt för en större lägenhet.

Vad består en elräkning av?

Dina elkostnader består av två delar. Dels betalar du för att vara ansluten till nätet, den så kallade nätkostnaden, och dels betalar du för inköp av den ström du gör av med, eller den så kallade elhandelskostnaden.

Hur mycket är energiskatten på el?

Energiskatten höjdes från och med 1 januari 2022 till 45 öre per kWh (inklusive moms). Höjningen motsvarar 0,5 öre per kWh då energiskatten 2021 var 44,5 öre per kWh. Denna skattesats gäller för de flesta kunder i Sverige.

Varför två fakturor el?

Ibland kommer frågan för att man är säker på att man betalat sin räkning, och så kommer det en påminnelse. Då har du förmodligen bara betalat den ena av dina två fakturor. Det korta svaret är att det behövs två olika avtal för att lampan ska lysa hemma hos dig, ett för elnät och ett för elhandel.

Hur mycket betalar man för el i månaden?

Genomsnittligt Elkostnad Per Månad En normal kostnad för el i lägenhet är alltid olika. Det är omöjligt att säga det exakta genomsnittet eftersom elpriset varierar så pass mycket beroende på bostad. För en lägenhet med normal elförbrukning ligger nog genomsnittspriset på hushållsel mellan 350-650 kr per månad.

Hur mycket kostar elen i en lägenhet?

En normal elkostnad för lägenhet brukar bli betydligt mindre än för hus. För en etta eller mindre tvåa, ligger kostnaden för elen på ca 2,5 kr/kWh. För en större lägenhet är priset ca 2,15 kr/kWh. Detta är ett medelvärde inkluderat energiskatter, elnätsavgifter, medelvärdet på elpris och moms.

Relaterade inlägg: