Vad skiljer vår demokrati från det antika Atens demokrati?

Vad skiljer vår demokrati från det antika Atens demokrati?

Vad skiljer vår demokrati från det antika Atens demokrati?

I Aten var demokratin direkt (s.k. direktdemokrati). Alla kunde vara med och rösta om allting. I Sverige är demokratin representativ. Vi väljer de politiker som vi bäst tror representerar våra intressen, och sedan får de rösta i vårt ställe.

Hur fungerar Atens demokrati?

Atens demokrati Endast en mindre del av Atens befolkning räknades som medborgare. Kvinnor och slavar var helt uteslutna från medborgarskap. Grundprinciperna var att det skulle råda politisk jämlikhet bland de fria männen och att alla skulle vara med.

Hur fungerade demokrati i antikens Grekland?

Antikens Grekland, från Magna Graecia i väst till Mindre Asien i öst, bestod av drygt 1 000 stadsstater som alla hade sitt eget politiska styrelseskick. Varje stadsstat hade sin egen folkförsamling där alla myndiga manliga medborgare hade rätt att delta aktivt och ett råd som förberedde ärenden.

Hur såg antiken ut?

Under antiken var Grekland politiskt splittrat och bestod av en mängd stadsstater vilka fungerade som självstyrande småriken. De grekiska stadsstaterna hade emellertid en delvis gemensam kultur som gav dem en grekisk identitet. Den grekiska kulturen bestod av olika delar.

Hur fungerade demokratin under antiken?

Medborgare var den som var fri man, minst 20 år gammal, jordägare och bodde inom stadsstatens område. Kvinnor, metoiker, slavar och barn var inte medborgare. Alla medborgare hade tillgång till folkförsamlingen ekklesia. Folkförsamlingen sammanträdde först varje månad, senare tre-fyra gånger i månaden vid Akropolis.

Relaterade inlägg: