Vad ska man tänka på när man köper mc hjälm?

Vad ska man tänka på när man köper mc hjälm?

Vad ska man tänka på när man köper mc hjälm?

Se till att hjälmen har rätt märkning för landet den ska användas i. För Sverige och Europa gäller det att hjälmen är ECE-godkänd, medan körning i USA kräver att den är DOT-godkänd. Köper du en hjälm utomlands är det därför extra viktigt att se upp med märkningen.

Vad är en godkänd mc hjälm?

Hjälmar ska antingen vara CE- eller E-märkta för att få säljas till konsumenter. Är hjälmen avsedd för motorcyklister och mopedister måste den vara E-märkt om den ska användas på svenska vägar. Trots det säljs det idag mc- och mopedhjälmar som saknar E-märkningen.

Vad har man under Skidhjälm?

Vissa tror sig behöva en mössa under hjälmen, men det är i de flesta fall fel. Risken är att du då köper en för stor modell helt i onödan. Moderna hjälmar är tillräckligt varma, och vill du ändå ha en mössa bör du skaffa en väldigt tunn variant som du kan ha under samma hjälm som du bär utan mössa. Spännet.

Är min hjälm godkänd?

Godkänd mc-hjälm är ett krav från försäkringsbolag och en ej godkänd hjälm kan även ge böter enligt trafikförordningen. E-märkningen finner du vanligtvis på hjälmens hakrem. I cirkeln ser man ett stort 'E' följt av en siffra eller tal (0-18) som berättar i vilket land hjälmen testats och godkänts.

Hur skyddar en cykelhjälm?

Genom att se hur mycket hjärnvävnaden sträcks ut vid kollisionerna vid en viss hastighet har man kunnat jämföra vad som hänt med, respektive utan, hjälm. Det visar sig att cykelhjälm markant minskar hur mycket hjärnvävnaden sträcks ut vid kollisionerna. Med andra ord: cykelhjälm minskar risken för hjärnskador.

Relaterade inlägg: