Varför ska man inte dricka varmt vatten ur kranen?

Varför ska man inte dricka varmt vatten ur kranen?

Varför ska man inte dricka varmt vatten ur kranen?

Kan man dricka varmt vatten ur kranen? Nej, man ska inte dricka varmvatten från kranen då det ökar risken för att få i sig för stora halter av vissa metaller. För mycket koppar kan ge magbesvär. Man ska spola vattnet tills det blivit kallt innan man använder det.

Får inte kallt vatten i kranen?

Enligt råd och anvisningar i Boverkets byggregler bör installationer utformas så att tappkallvatten kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 °C. Problemet med att varm- och kallvatten inte håller önskade temperaturer beror ofta på bristfällig isolering av rören.

Är varmt kranvatten rent?

Det är bara kallt kranvatten som kontrolleras. Varmt kranvatten är avsett att användas för andra ändamål än dryck och matlagning. Av det skälet räknas inte varmvatten som används i enskilda hushåll som livsmedel. Tar du ditt dricksvatten från en egen brunn har du själv ansvar för att kvaliteten är bra.

Vilket vatten är bäst i Sverige?

Av 104 tävlande kommuner blev det Höganäs kommun som avgick med segern och äran av att ha utsetts till den kommun som har Sveriges godaste kranvatten.

Hur blir kranvatten kallt?

Det finns inga krav på temperaturen på det vatten som når till dig som kund, utan det får den temperatur som omgivande mark har. Vattenledningarna ska ligga på frostfritt djup så det kan vara kallt men inte under noll. På sommaren stiger ofta temperaturen något jämfört med vinterhalvåret.

Relaterade inlägg: