Hur räknas akademiska meriter?

Hur räknas akademiska meriter?

Hur räknas akademiska meriter?

En veckas studier motsvarar 1,5 högskolepoäng (hp). En termins heltidsstudier motsvarar 30 hp. För att meritvärdet skall räknas måste de akademiska meriterna uppgå till minst 2 hp och med en övre gräns på 285 hp. Du behöver oftast inte skicka in dina akademiska meriter, men det finns undantag.

Vad menas med akademiska meriter?

Akademiska meriter är det godkända studier på högskolenivå (på högskola eller Universitet). Man mäter högskolestudier i "hp" = högskolepoäng. På 20 veckor (en termin) läser man på heltid 30 hp. Kandidatexamen består av 3 års studier på heltid = 180 hp.

Vad betyder b1 och b2 antagning?

Betygsgruppen delas in i betygsgrupp I (BI), betygsgrupp II (BII) och folkhögskolegruppen (BF). Vilken grupp du hamnar i beror på vilken typ av betygsdokument du har. Har du en gymnasieutbildning och en folkhögskoleutbildning placeras du både i betygsgruppen och i folkhögskolegruppen.

Vad betyder AP antagning?

Urvalsgruppen kan också ha andra namn, som Högskolepoäng eller förkortningen AP. I urvalsgruppen räknas hur många högskolepoäng du har i avslutade, godkända kurser.

Var hittar jag mina akademiska meriter?

Gör så här:

  • Anmäl dig.
  • Vänta några dagar och gå in på Mina meriter och se vad som har hämtats.
  • Ladda upp de dokument som saknas.

Vad är urvalsgrupp 1 och 2?

Det andra urvalet är baserat på hur sökande har svarat på det första antagningsbeskedet. I urval 2 tilldelas de reservplacerade behöriga sökande med högst meritvärde i urval 1 de platser som andra sökande har tackat nej till i urval 1. Du kan läsa mer om urval och urvalsgrupper på Antagning.se Öppna i nytt fönster.

Var finns mina Universitetsbetyg?

Om du har tappat bort dina betyg kan du höra av dig till din skola för att få en giltig kopia på betyget. Om skolan inte har kvar dina betyg ska du vända dig till Stadsarkivet i den kommun där du gick i skolan.

Hur ser man sina meriter?

Gör så här:

  1. Anmäl dig.
  2. Vänta några dagar och gå in på Mina meriter och se vad som har hämtats.
  3. Ladda upp de dokument som saknas.

Relaterade inlägg: