Vad gör en civilingenjör i maskinteknik?

Vad gör en civilingenjör i maskinteknik?

Vad gör en civilingenjör i maskinteknik?

Som civilingenjör i maskinteknik kan du arbeta inom till exempel: Mekatronik och robotik, design av robotar och elektroniskt styrda system. Produktdesign och produktutveckling, utveckling av nya produkter från idé till fysisk produktionslina.

Vad är civilingenjör i datateknik?

Datateknik täcker in i stort sett hela IT-fältet och som civilingenjör i datateknik kan du jobba med hårdvara, mjukvara eller både och, exempelvis inom: Trådlös kommunikation och signalbehandling, utveckling och programmering av kretsar för digital radiokommunikation.

Vad läser man i datateknik?

Kurser som digitalteknik, datorarkitektur och mikrodatorprojekt ökar din förståelse för datorn och hur den fungerar. Du studerar datanät, parallella och distribuerade system, operativsystem, realtidssystem och inbyggda system. Parallellt med de datortekniska kurserna läser du också matematik.

Hur svårt är maskinteknik?

Något som jag tycker är och har varit svårt i utbildningen är framförallt i början av kurser och när jag inte förstår något. Då kan jag känna viss uppgivenhet och panik och tänka att det är omöjligt för mig att någonsin förstå detta.

Är civilingenjör i datateknik bra?

Jobb och framtid Som civilingenjör i datateknik har du en attraktiv nyckelkompetens. Många branscher genomgår stora omställningar där nya IT-system blir allt viktigare. Det gäller till exempel banker, transporter, hälso- och sjukvård samt underhållning – och utvecklingen väntas nå många andra områden mycket snart.

Vad kan man bli efter datateknik?

Du kan exempelvis jobba som IT-chef, utvecklare, dataexpert, forskare, konsult eller som egenföretagare i ett mindre startup-företag. Även internationellt är dina möjligheter till en spännande och varierad karriär stora. På engelska kallas ämnesområdet datateknik för Computer Science eller Software Engineering.

Relaterade inlägg: