Är det olagligt att försöka muta polis?

Är det olagligt att försöka muta polis?

Är det olagligt att försöka muta polis?

Det är olagligt att både ge och ta emot mutor. Brottsrubriceringarna är givande respektive tagande av muta.

Är penningtvätt korruption?

Korruption är ett omfattande fenomen och alla gärningar anses utgöra korruption är inte straffbara som brott. Gärningar som omfattas av begreppet betraktas dock ofta som tjänste- eller mutbrott samt som bedrägeri-, förskingrings-, penningtvätt- och insiderbrott.

Vad kan man göra mot korruption?

Vad kan man göra för att förebygga korruption? Implementering kan med fördel göras i samband med för arbetsplatsen lämpliga dilemma övningar i mindre grupper. Genomför riskanalys för att identifiera, förstå och bedöma riskerna för korruption. Upprätthåll ett effektivt system för intern kontroll.

Får man muta?

Ett försök att ge eller en muta är ett fullbordat brott oavsett om det lyckas eller inte. Den som blir erbjuden en muta måste aktivt säga nej för att undvika risken att begå ett brott. Straffet för mutbrott och trolöshet mot huvudman är böter eller fängelse i högst två år, vid grova brott upp till sex år.

I vilken lag regleras mutbrott?

I 20 kap. 2 § brottsbalken finns i dag en katalog över vilka som kan straffas för mutbrott (tagande av muta). Samma personkrets omfattas enligt 17 kap. 7 § av ansvaret för bestickning (givande av muta).

Relaterade inlägg: