Hur kan man lära sig danska?

Hur kan man lära sig danska?

Hur kan man lära sig danska?

Det finns flera privata alternativ till språkkurs via kommunen. En språkskola heter på danska "sprogskole" eller "sprogcenter". Priserna varierar för olika typ av kurser, men ligger ofta mellan 800 DKK och 2500 DKK.

Hur svårt är det att lära sig danska?

Det låter som om danskarna talade med en potatis i munnen, brukar de elakaste säga. Nu finns det forskning som visar att danskan verkligen är ett svårt språk. Det är rent av så att danska barn har svårare att lära sig sitt språk än barn i många andra europeiska länder.

Hur låter en dansk?

R uttalas efter vokal som ett vokalljud, vilket liknar å eller a, exempelvis smør som uttalas "smö-a" eller mor som uttalas "mo-a". D som följer efter l och n är vanligen stumt. Exempelvis kalde eller kvinde som uttalas "kvinne". D som följer efter vokal uttalas mjukt.

Varför ska man lära sig danska?

Den språkliga gemenskapen innebär att svenskar, danskar och norrmän förstår varandras modersmål. Danska är ofta svårt för svenskar att förstå, men genom att lära dig danska för nybörjare blir det lättare. Många svenskar arbetar eller studerar i Danmark och tusentals pendlar dit varje dag.

Hur pratar danskarna?

Danska (danska: dansk) är ett östnordiskt språk som är nationalspråk i Danmark och modersmål för flertalet danskar. Bland danska medborgare på Grönland och Färöarna har endast 10-15 % danska som modersmål, medan övriga talar danska som andraspråk.

Relaterade inlägg: