Vad har hänt med Aralsjön?

Vad har hänt med Aralsjön?

Vad har hänt med Aralsjön?

När 1990-talet inleddes hade Aralsjön förlorat åttio procent av sitt vatten, sextio procent av sin yta. Avdunstningen hade gjort sjön saltare, läckande bekämpningsmedel från bomullsfälten hade förgiftat dess vatten. All fisk var för längesedan borta, fyrtiotusen människor hade blivit av med sin försörjning.

När arbetet blev farligt?

När arbetet blev farligt. Arbetarskyddet och det medicinska ränkandet . "Du ska lära dig att behärska ditt arbete, så att du icke själv behärskas av det."

Hur mycket av Aralsjön har försvunnit?

Aralsjöns försvinnande har kallats en av 1900-talets största miljökatastrofer. En jakt på allt större bomullsskördar ledde till att världens fjärde största sjö nästan utplånades.

Hur ser arbetstiderna ut på 1800 talet?

Andra hälften av 1800-talet: Arbetsdagens längd förkortas successivt genom avtal ner mot tio timmar, ofta något mindre på lördagar. 1919 En provisorisk lag om åtta timmars arbetsdag (48 timmars arbetsvecka eftersom man arbetade på lördagar) antogs. Lagen kom senare att förlängas och permanentas.

Hur försvann Aralsjön?

Forskning har visat att denna dramatiska minskning av Aralsjön beror på en expansion av bevattnat jordbruk i regionen. Framför allt har bomullsodling ökat mycket, men också veteodling, som nu är viktig för regionens matförsörjning.

Finns Aralsjön kvar?

Att rädda hela Aralsjön ses av de flesta som omöjligt. Men det går att återskapa den norra delen i Kazakstan, som har dämt upp vattnet i sin del av Aralsjön och förbättrat tillflödet i Syr Darja till en kostnad av 86 miljoner dollar, varav den största delen lånats av Världsbanken. Därigenom har regionen fått nytt liv.

Vad jobbade man med på 1800-talet?

Hembiträde hemma hos en rikare familj var ett annat kvinnligt yrke. Hembiträdet skötte mycket av hushållsarbetet, till exempel städning, matlagning och att ta hand om barnen. Kontorister, hembiträden och expediter blev också många fler under 1800-talet när Stockholm industrialiserades.

Relaterade inlägg: