Hur långt är det mellan syd och Nordpolen?

Hur långt är det mellan syd och Nordpolen?

Hur långt är det mellan syd och Nordpolen?

Sydpolen ligger 20.015,11 km söder om nordpolen.

Kan man bo på Nordpolen?

Med en medeltemperatur på −33 grader under årets kallaste månader är Nordpolen inte en enkel plats att vistas på. Men om du är beredd på kyla, svår terräng och kanske en isbjörn eller två så kan North Pole Igloos hotel var någonting för dig. I april 2020 öppnar hotellet som då blir världens nordligaste.

Vart går gränsen för Arktis?

Enligt Arktiska rådet går sydgränsen någonstans mellan polcirkeln och den 60:e nordliga breddgraden, exakt var är upp till varje enskild medlemsstat att själv avgöra.

Vad är störst Arktis eller Antarktis?

Antarktis, som nästan är dubbelt så stor som Australien, är den högsta, torraste och kallaste kontinenten på jorden. Det har funnits is på Antarktis under minst 20 miljoner år. Om man skulle ta bort all is från Antarktis skulle landet höja sig ca 600 meter.

Vad finns det för likheter och skillnader mellan Arktis och Antarktis?

Havsis finns i både Arktis och Antarktis, men land-hav fördelningen ger olika förutsättningar för hur isen beter sig vid de båda polerna. Medan isen i Arktis täcker de centrala havsområdena vid Nordpolen, finns havsisen i Antarktis en bra bit från själva Sydpolen, i en krans runt kontinenten Antarktis.

Relaterade inlägg: