Har man rätt att säga nej till övertid?

Har man rätt att säga nej till övertid?

Har man rätt att säga nej till övertid?

Att säga nej till övertid Du ska inte vägra att arbeta övertid, eftersom det kan klassas som arbetsvägran. Men en arbetsgivare som beordrar övertid felaktigt tar en stor risk, eftersom den kan bli skadeståndsskyldig. Det finns situationer då medarbetare har rätt att säga nej och slippa övertidsarbete.

Kan man tvinga en anställd att jobba övertid?

1 Kan chefen tvinga mig att jobba övertid? Ja. I arbetstidslagen står det att arbetsgivaren har rätt att beordra övertid. Hur mycket övertid det får bli står också i lagen.

Vad gäller vid beordrad övertid transport?

Arbetsgivaren kan beordra dig till att utföra övertidsarbete för sin egen räkning, men inte utan ditt samtycke beordra dig att utföra arbete åt en annan arbetsgivare. Om du är prov/tillsvidareanställd har du rätt till helglön ifall du skulle ha arbetat på en helgdag när den infaller mellan måndag till lördag.

Hur sent kan man beordra övertid?

Vid beordrad övertid finns ingen reglerad tid innan som arbetsgivaren måste meddela att det måste utföras övertid. Det kan ske med bara någon timmes varsel. Vid kvälls- eller helgarbete har en arbetsgivare rätt att beordra dig övertid även så sent som samma dag om det uppstår akuta behov i verksamheten.

Måste man jobba beordrad övertid?

I enlighet med arbetsmarknadens praxis kan en arbetsgivare beordra övertid med mycket kort varsel, det kan handla om några enstaka timmar. Om din arbetsgivare har beordrat övertid kan du som huvudregel inte vägra att arbeta. Skulle du trots det vägra övertidsarbetet kan arbetsgivaren erinra om arbetsvägran.

Var finns arbetsgivarens rätt till Beordring reglerat?

Din arbetsgivare har rätt att beordra övertid om det finns skäl för det. Om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal regleras övertidsersättningen där. Saknas kollektivavtal behöver du istället se till att övertidsersättningen regleras i ditt anställningsavtal.

Hur många nätter får man arbeta i sträck?

Det finns regler för hur mycket natt du får arbeta. Nattarbete har den som arbetar minst tre timmar av sitt arbetspass mellan 22 på kvällen och 06 på morgonen. Arbetstiden för nattarbetande får i genomsnitt inte överstiga åtta timmar under varje 24-timmarsperiod, under en beräkningsperiod om fyra månader.

Kan man beordra övertid samma dag?

Vid beordrad övertid finns ingen reglerad tid innan som arbetsgivaren måste meddela att det måste utföras övertid. Det kan ske med bara någon timmes varsel. Vid kvälls- eller helgarbete har en arbetsgivare rätt att beordra dig övertid även så sent som samma dag om det uppstår akuta behov i verksamheten.

Kan man neka Inbeordring?

Har du skäl att inte utföra arbetet behöver du inte arbeta extra. Är det så att du arbetar mycket utöver din ordinarie arbetstid kan det vara bra att diskutera detta med arbetsgivaren. Det kan vara på sin plats att öka sysselsättningsgraderna för dem som vill, alternativt att anställa någon ytterligare person.

Relaterade inlägg: