Kan man flytta till Kina?

Kan man flytta till Kina?

Kan man flytta till Kina?

Det är mycket att tänka på när man flyttar till ett annat land. För det första ska man börja på ett helt nytt arbete med allt vad det innebär, man måste också hitta någonstans att bo, hitta skolor till barnen och kanske också starta ett nytt socialt umgänge.

Vilka svenska företag ägs av Kina?

Det första större kinesiska förvärvet i Sverige var Geelys övertagande av Volvo Cars 2010 från dess amerikanska ägare Ford Motor Co. för 1,8 miljarder dollar. Andra allmänt kända affärer är förvärven av elbilsföretaget NEVS, Nordic Cinema Group (där Filmstaden ingår) och hotellföretaget Radisson.

Är det demokrati i Kina?

Folkrepubliken Kina är världens till befolkningen största statsbildning. I avsaknad av de mest grundläggande demokratiska institutionerna och en omfattande brist på respekt för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter är det också världens största diktatur.

Vad köper kineser i Sverige?

De flesta förvärven har genomförts sedan 2014 och är framförallt inom branscherna industriella produkter, bioteknologi, IKT, elektronik samt fordonsindustri.

Vad har Kina köpt i Sverige?

Kina har länge haft fokus på svenska företag. De bolag som köptes upp mellan 20 verksamma inom fem sektorer: industriella produkter och maskiner, hälsa och bioteknologi, informations- och kommunikationsteknologi, elektronik samt fordonsindustri, visar en rapport från år 2020 skriven av forskare på FOI.

Relaterade inlägg: