Hur får man betyg i UF?

Hur får man betyg i UF?

Hur får man betyg i UF?

Eleverna bedöms inte under kursen och får inget betyg. Den som genomför UF-kursens alla obligatoriska moment får istället ett intyg. Kopplingen till läroplanen finns i en rad ämnen: exempelvis samhällskunskap, svenska, matematik, bild, ekonomi och hemkunskap.

Hur många F får man ha när man går ut gymnasiet?

Vad lär man sig i ett UF?

Kan man ta examen med 2 f?

Vad kan man göra för UF?

Relaterade inlägg: