Vad krävs för att få permanent uppehållstillstånd?

Vad krävs för att få permanent uppehållstillstånd?

Vad krävs för att få permanent uppehållstillstånd?

För att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd ska du ha haft uppehållstillstånd för forskning i minst fyra år under en sjuårsperiod. Om det behövs kan även tid med uppehållstillstånd för arbete eller forskarstudier inräknas.

Hur lång tid tar det att få permanent uppehållstillstånd?

Krav för permanent uppehållstillstånd Eftersom uppehållstillstånd beviljas för två år i taget, kan du vanligtvis ansöka om permanent uppehållstillstånd tidigast efter fyra år. leva ett skötsamt liv om du är 15 år eller äldre (du kan avslag på din ansökan om du till exempel har begått brott).

Vad är skillnaden mellan svenskt medborgarskap och permanent uppehållstillstånd?

Från och med likställs uppehållsrätt och uppehållskort med permanent uppehållstillstånd när du ansöker om svenskt medborgarskap. Du ska ha bott i Sverige i fem år med uppehållsrätt. Men om du bor med en svensk medborgare sedan två år kan du ansöka om medborgarskap efter sammanlagt tre år i Sverige.

Hur lång tid tar det att få uppehållstillstånd kort?

När du har fått beslutet om uppehållstillstånd kan det ta upp till fyra veckor att tillverka kortet och skicka det till ambassaden eller generalkonsulatet. Om du har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck på Migrationsverket kommer ditt kort att skickas hem till dig inom en vecka.

Kan permanent uppehållstillstånd återkallas?

Ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas om en person medvetet lämnat felaktiga uppgifter som ledde till att uppehållstillståndet beviljades eller medvetet förtigit omständigheter som varit av betydelse för att få tillståndet (7 kap. 1 § 1 st. utlänningslagen).

Vad menas med timavlönad?

Timanställning. Timanställning är inte en anställningsform. Att ha timanställda betyder bara att du betalar de anställda per timme. Anställningen i sig måste vara en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning.

Relaterade inlägg: