Kan en hyresvärd neka byte?

Kan en hyresvärd neka byte?

Kan en hyresvärd neka byte?

Huvudregeln i hyreslagen är att en hyresgäst måste ha hyresvärdens samtycke till lägenhetsbytet. Om hyresvärden nekar samtycke kan hyresgästen vända sig till hyresnämnden för att ansöka om tillstånd till bytet. Utan samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden får bytet inte äga rum.

Hur gör man om man vill byta hus?

Ett försäljningskrav innebär att du måste ha ett bindande köpekontrakt/överlåtelseavtal på din nuvarande bostad innan du får tillträda din nya. Om du inte har ett bindande avtal på din gamla bostad så kommer banken inte att låna ut pengarna till din nya bostad.

Vad ska man tänka på när man byter lägenhet?

Enligt lagen ska du ha beaktansvärda skäl för lägenhetsbyte. Exempelvis att flytta ihop, flytta isär, behöva fler eller färre rum till barn, skilsmässa, behöva bo närmare jobbet eller andra sakliga skäl. Om inte hyresvärden anser att skälen är godtagbara kan du vända dig till hyresnämnden.

Kan man byta förstahandskontrakt?

En hyresgäst har rätt att byta så snart han eller hon har ett löpande förstahandskontrakt. Hyresgästen behöver alltså inte ha bott en viss tid i lägenheten innan han eller hon kan byta sin lägenhet. Bytet förutsätter att samtliga hyresvärden som är inblandade i bytet godkänner det.

Vad innebär beaktansvärda skäl?

Några exempel på vad så kallade “beaktansvärda skäl” kan vara: Familjen har blivit större eller mindre och behöver mer eller mindre utrymme. Din ekonomi har förändrats. Du eller någon annan i familjen har fått fast arbete på annan ort. Du ska studera på annan ort.

Kan man bli nekad lägenhetsbyte?

Hyresvärden har rätt att neka dig ett lägenhetsbyte. Då behöver du få ett tillstånd från hyresnämnden. Det ställs krav på beaktansvärda skäl och att lägenhetsbytet sker utan påtaglig olägenhet för hyresvärden.

Relaterade inlägg: