Hur läser man av en Tredjegradsfunktion?

Hur läser man av en Tredjegradsfunktion?

Hur läser man av en Tredjegradsfunktion?

En tredjegradsfunktion kan ha som mest tre nollställen, vilket är fallet för exempelfunktionen ovan - ur grafen kan vi se att kurvan skär x-axeln vid x1=-2, x2=-1 och x3=0. En polynomfunktion av grad n har som högst n nollställen. En polynomekvation av grad n har på motsvarande sätt högst n rötter.

Har en tredjegradsfunktion alltid ett Nollställe?

Grafen till en tredjegradsfunktion har minst ett och max tre nollställen. Nedan visas några exempel på hur grafen till en tredjegradsfunktion kan se ut. En tredjegradsfunktion har alltid noll eller två extrempunkter.

Hur man löser en tredjegradsekvation?

Vi löser den genom att först faktorisera och sedan lösa med en kombination av nollproduktmetoden och PQ. Vi använder pq-formeln för att ta reda på lösningarna som ges från parentesen genom att sätt den lika med noll.

Hur vet man om ett uttryck inte är definierat?

Om nämnaren antar värdet noll är uttrycket inte definierat.

För vilka Variabelvärden är uttrycken inte definierade?

Till skillnad från polynomfunktioner, som vi träffat på tidigare, är rationella funktioner som regel inte definierade för alla variabelvärden. Om vi till exempel tittar på den rationella funktionen ovan, så är det ju inte tillåtet att nämnaren x-1 antar värdet noll, eftersom division med noll inte är definierat.

Vad händer om man delar ett tal med 0?

Anledningen till att man då säger att division med noll är odefinierat, är att man brukar se division som inverterad multiplikation. Det vill säga att a/b = c så är a = bc så länge som b ≠ 0. Då b = 0 kan man skriva om ekvationen som a/0 = c då blir a = 0c, 0 gånger vilket nummer som helst är alltid 0.

Relaterade inlägg: