Vilka omfattas av insiderinformation?

Vilka omfattas av insiderinformation?

Vilka omfattas av insiderinformation?

Insiderinformation definieras som information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller ...

Vem omfattas av reglerna i den delegerade förordningen om investeringsrekommendationer?

Reglerna gäller för personer som tar fram eller sprider investeringsrekommendationer eller annan information som rekommenderar eller föreslår en viss investeringsstrategi. Regler om investeringsrekommendationer finns i artikel 20 i Mar och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/958.

Vilka reglerade marknader finns det i Sverige?

I Sverige drivs i dag två sådana reglerade marknader – en av Nasdaq OMX Stockholm AB och den andra av Nordic Growth Market NGM AB. Sverige kan dock vara hemmedlemsstat för emittenter som har värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad inom något annat land inom EES.

Vilka reglerade marknader finns det?

Det finns två reglerade börser i Sverige - OMX Nordic Exchange Stockholm samt NGM Equity. Det finns även inofficiella marknader som First North, NGM Nordic MTF, Spotlight med flera. För att se var en aktie är noterad söker du upp aktien och bläddrar ner till "Aktiedata" och "Marknad".

Vad menas med Mar?

MAR reglerar marknadsmissbruk, dvs. insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation, marknadsmanipulation och offentliggörande av insiderinformation.

Vilket påstående stämmer enligt reglerna om man sprider en Investeringsrekommendation som någon annan utarbetat?

5 § Den som sprider en sammanfattning av en investeringsrekommendation som utarbetats av någon annan, ska se till 1. att sammanfattningen är tydlig och inte vilseledande, samt 2. att den anger källor, samt var man kan få tillgång till uppgifter i samband med dessa, förutsatt att de är offentligt tillgängliga.

När trädde Mar i kraft?

Den 1 januari 2021 kommer vissa ändringar av marknadsmissbruksförordningen (Mar) att träda i kraft. Ändringarna är föranledda av förordningen att främja handelsplatser för små och medelstora företag (SMEGM-förordningen) och handlar bland annat om insiderförteckningar och likviditetsavtal.

När ska insiderinformation offentliggöras?

All insiderinformation som emittenten är skyldig att offentliggöra ska också offentliggöras på emittentens webbplats och hållas tillgänglig där under en period om minst fem år.

Relaterade inlägg: