Vad hände i kriget i Syrien?

Vad hände i kriget i Syrien?

Vad hände i kriget i Syrien?

Kriget i Syrien har tvingat miljoner barn och familjer på flykt. Bomber har förstört skolor och sjukhus. Covid-19 och fattigdom ökar.

Hur har Sverige påverkats av kriget i Syrien?

Behovet av humanitärt bistånd till de som drabbats av Syrienkonflikten är omfattande. Sverige har bidragit med upp mot 3,4 miljarder SEK i humanitärt stöd sedan konflikten inleddes 2011 och är därmed bland de största givarna. Under 2020 har Sverige bidragit med 529 MSEK i humanitära medel.

Vilka aktörer är inblandade i kriget i Syrien?

Det pågår även strider mellan de olika oppositionsgrupperna. Ryssland och Iran stöttar Assad-regimen medan USA och allierade, såsom Frankrike, Turkiet, och Saudi-Arabien, bistår några av oppositionsgrupperna och kämpar mot bland annat den Islamiska Staten (IS).

Vad händer i Syrien 2022?

Inbördeskriget i Syrien har 2022 rasat i elva år. I juni 2021 beräknades att nästan en halv miljon människor mist livet. Miljoner människor är på flykt och än så länge har alla fredsförsök misslyckats. De första demonstrationerna mot Assadregimen ägde rum i mitten av mars 2011.

Är det krig i Syrien idag?

Inbördeskriget i Syrien har 2022 rasat i elva år. I juni 2021 beräknades att nästan en halv miljon människor mist livet. Miljoner människor är på flykt och än så länge har alla fredsförsök misslyckats. De första demonstrationerna mot Assadregimen ägde rum i mitten av mars 2011.

Hur många syrier har flytt?

1 miljon människor har flytt Syrien, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.

Relaterade inlägg: