Är det ett substantiv?

Är det ett substantiv?

Är det ett substantiv?

Substantiv är saker, djur, människor, känslor, ämnen, idéer och tillstånd.

Vad är kasus substantiv?

"Kasus" är i svenskan namn på två former hos substantivet som handlar om ägande och icke-ägande: genitiv och nominativ. "Genitiv-formen" beskriver ett ägande, ett släktskap / nära förbindelse eller att det finns någon eller något som tillhör. Beskrivning av ett ägande: Stens hylla.

Vad är nominativ exempel?

Nominativ i svenskan Det förekommer i adjektiv som "nyter" och "yster" och i substantiv som "dummer", "toker" och "slarver". Annars hittar man lättast gamla nominativformer i äldre texter och sånger. I visan "Goder afton, goder afton" finns en redan i titeln, och i "Staffansvisan" finns raden "Ingen dager synes än".

Vad består normal betong av?

Normal betong består av ca 80 procent berg (sand, sten eller grus), 14 procent cement och 6 procent vatten. Dessutom ingår i normalfallet även olika tillsatsmedel i små doser som förbättrar betongens egenskaper. Ibland tillsätter man även andra typer av material i pulverform, exempelvis slagg och andra restprodukter från industrin.

Hur mycket väger betong?

Hur mycket väger betong. Betong väger olika beroende på blandningen men väger cirka 2,3 till 2,4 ton per kubikmeter. Detta beror mycket på exempelvis vct talet, dvs hur mycket vatten vs cement och storleksfördelning mm på gruset i betongen.

Har betong funnits i flera tusen år?

Betong har funnits i flera tusen år. Det är ett robust och bra byggmaterial med många fördelar. Det tillverkas av berg, grus och cement där huvudråvaran är kalksten. Betong består med andra ord av ämnen som finns i naturen och egenskaperna påminner om naturstenens.

Vad är Betongens egenskaper?

Betongens egenskaper bestäms till största del av förhållandet mellan vatten och cement, vattencementtalet. Hållfasthet är betongens viktigaste egenskap näst efter beständighet. Betongens hållfasthet bestäms förutom av vattencementtalet, även av cementtyp och ballastens egenskaper och sammansättning.

Relaterade inlägg: